Bedenê rijîyayeyî û Xalê Evdila

Fotograf û Nuşte: EMRAH KELEKÇÎER

Xalê Evdila binê bedenanê rijîyayeyan de ronişte bi. Destê ey mîyanê yewbînan de, wina bi hawayo kûr fikirîyayêne. Wexto dî ke ez fotografanê ey ancena, serê xo wedarna û huya. Fekê ci de didanî nêmendbî, labelê çimê ci yê kewe û gilorinî cade beriqîyayî. Bişkoja (gojaga) yelegê xo pada û şewqaya xo raşt kerd. Huyayîşê ey cesaretêko gird da mi û ez hîna zaf nizdîyê ey bîya.

Destê Xalê Evdilayî de saetêka zerde û kehen estbî û engişta ey de giştireyêka (engiştane) sêmin estbî. Xalê Evdilayî bişkoja tewr core ya gomlegê (îşlig) xo zî padabî û gopala ey ya ke orte ra bantkerde bîye, kişta ey de ronîyaye bîye.

Xalê Evdilayî zaf qisey nêkerdêne, labelê bi hawayo kûr fikirîyayîşê ey tayê çîyan nîşanê merdimî dayêne. Qîj û wîjê domanê ke dormeyê Xalê Evdilayî de bî, qet xemê ey de nêbî. Ti vanî qey o tarîx de raywanî keno û resayo ciwanîya xo. Ti vanî qey ewja de tayê muhakemeyan keno. Beno ke cuya ey de wereknayê ci zaf bê. Kişta Xalê Evdilayî de kerrayê ke bedenan ra qerfîyayî û kewtî ware estî. Xalê Evdila ke emrê ey binê nê bedenan de derbaz bîyo û nika nizdîyê 80 serreyî yo, emrêk nê bedenan de vîyarnayo û înan reyde bîyo yew.

Nê bedenê ke heta nika meymandarîya xeylê şaristanan kerdî, zaf çîyan rê şahidî kerdî. Hed û hesabê kesan çin o ke piştîya xo dayî nê bedenan û singê xo dişmenan rê kerdî mertal. Labelê efsûnêko bîn yê nê bedenan zî esto. No efsûn hêz dano merdim û merdimî cesaretin keno. Xalê Evdila zî kerrayê ke bedenan ra qerfîyayeyî ser o ronişto û parçebîyayîşê beden û cuyayîşê xo ser o fikirîyeno.

 

Cewab verde

Please enter your comment!
Please enter your name here