Azad Ararat

Ma têverare de rakewê

Doşegê ma Kurdîstan

Balişnaya ma azadîye

Mem û Zîn bo lihêfê ma

Ma hewn ra şirê

Hewn de hewnan bivînê

Destê to de şimşêr û qalxan

Destê mi de meşale

Ti bibe Dîcle û ez biba Firat

Ma awe bidê Kurdîstan

Ma eşqê xo yê ereykewte ya

Şa bikerê yewbînî

Wa Zerrîyan de kênek û lajekî pîl bibê

Yew Kurdîstan

Yew Xoser

Yewa bîne zî Tîjeda

Bibe meymanê zerrîya mi

Ke wisar bêro

Vewrês û Berfîne

Têverare de aj bidê

Êdî bes o bê

Deyîrê Rencber Ezîzî

Wa goşanê ma de aj bidê

Ke Rencber Ezîzî bizêdnê

Ke ti ameya

Her roje beno roşan

Govende dest pêkena

Hewnî benê rastîye, rastîye bena hewn

*19 çele 2018, saet 07:42, Kobanî

Cewab verde

Please enter your comment!
Please enter your name here