Hêvî Vindî Nêbena

  Hêvî Vindî Nêbena Şeyda Asmîn - Tîya kes çîno qumandanê mi. - Lawo rind nîyade. Eke badê çîye vecîyo ez îmanê to bileqînî. - Mi rind nîyada qumandanê mi,...