Dêrsim

Dêrsim Alî Şeker Qusur de qayt meke Dêrsim Serê lewanê to de tirkî bîyo zergûn Sey çîçegêda teveznayoxe, ti bese nêkena ke Nê hardê xerîbî de...

Hîna rew o

Hîna rew o Faîk Axdat   Ewro amnan çiqas giran o Mijode gêrm kewto hewa serde Na çi serra bêbexta Welatê mi tarîyo welatê mi roştî Gêrmê nê amnanî de merdene...

Des Çîçegê Wisarî

Des Çîçegê Wisarî Faîk Axdat   Na vewra şima bîye vewre ma rê na verê wisarî de Wisarê ma kerd bi şayê veşna Veşna çîçegê ma yê verê vewre Veşna...

Asmên

Asmên Alî Şeker Dar û kemer û koyî têpîşte der ê Sura yew vayî dayêne înan ra Mîyanê wela sîyaye û sadiqe de pîya ciwîyayêne Destê ma...

Hênîdê Zerrî Ra Çend Çilkî

Hênîdê Zerrî Ra Çend Çilkî Sînan Sutpak   Çilka yewine Vejîyayenda xo de, bi dejdê dirbetan a çengizyayê Dermanê xo, jandê serebûtanê xo ra weçîna Û janî amordiş; vîst… vîst...

Merdim

Merdim Faîk Axdat   Merdim mabênê erd û asmenî de Domanê sêwî yo Berbeno Merdim mabênê tarî û roştî de Keybero bi zembelek o Merdim mabênê heq û şeytanî de zureker o Mabênê...

Tenge

Tenge Faîk Axdat   Emser zimistan giran o Tarî nişto ra ma ser Tîje ewro herey akewt Koyê Dêrsimî naleno Vanê xebera sîya Parîs ra ama Vilika koyî orteyê gonî de ya Sara...

Çimengurîyeke

Çimengurîyeke Alî Şeker Mi tewr zaf çimanê to ra hes kerd Ne fransizkî ne îtalyankî ne zî ecemkî Mi kirdkî çimanê to yê sîyayan  ra hes kerd Na gazinîya...

Bêkes

Bêkes Faîk Axdat Wîî daye ko bêkes o Va şaneno ci naleno Vengê velg û vaşê payîzî Şanito xo ver berdo Ti vana zimistan o Zerrya mi nîşta ro berbîso Tayinan zerrîya...

Bê Azad Ararat Ma têverare de rakewê Doşegê ma Kurdîstan Balişnaya ma azadîye Mem û Zîn bo lihêfê ma Bê Ma hewn ra şirê Hewn de hewnan bivînê Destê to de şimşêr û...