Efrîn

Efrîn Azad Ararat   Çirê Efrîn ser o êrîş yeno kerdene? Çirê dewletî piştî danê dewleta tirkan ke ê zî êrîşê Efrîn kenê? Ma yê kurdî se...

Kênekê Jineolog û Jineolojî

Kênekê Jineolog û Jineolojî Azad Ararat Çi weş! Kênekê jineologî winî huyenê, dinya beno şen. Winî munaqeşe kenê, merdim hol fam keno ke no dinya do...

Rindî û Nêrindî

Rindî û Nêrindî Azad Ararat Merdimîye di hetan ra her tim mîyanê cigêrayîşan de ya. Nê hetan ra yew seba rindîye yê bîne zî seba nêrindîye...

Roşnvîrîye

  Roşnvîrîye Azad Ararat Seba roşnvîrîye çîyo ke bêro vatene no yo: vîrê kurdan nêmendo ke roşnvîr estbo. Bi şorişê ke kurdî raver fînenê reyde vîrêko newe...